Ana Sayfa İHALELER 16 Mayıs 2017 209 Görüntüleme

Balıkesir Defterdarlığı’ndan 4 milyon TL’ye satılık arsa!

Balıkesir Defterdarlığı Bandırma Malmüdürlüğü tarafından Şirincavuş Mahallesi’ndeki arsa ihale usulü ile satışa sunuluyor..

Balıkesir Defterdarlığı Bandırma Malmüdürlüğü, Şirincavuş Mahallesi’nde yer alan arsasını satışa sunuyor. 4 milyon TL’den satılan arsa için ihale 12 Haziran’da saat 14:00’te yapılacak.


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Balıkesir Defterdarlığı Bandırma Malmüdürlüğünden:

Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizasında belirtilen tarih ve saatte Hükümet Konağı İhale odasında toplanacak komisyon huzurunda satış ihalesi yapılacaktır.

1 – İsteklilerin geçici teminat alındısı veya banka geçici teminat mektubu (SÜRESİZ), T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı örneği, yasal yerleşim yerini gösterir belge, (tüzel kişiliklerde yetki belgesi, imza sirküleri ile ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşlarından alınmış sicil kayıt belgesi) ile birlikte ihale saatine kadar komisyona başvurmaları.

2 – İhalelere ilişkin şartnameler mesai saatlerinde Bandırma Malmüdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

3 – 09/06/2017 tarihine kadar istenilmesi halinde yer gösterme yapılacaktır.

4 – Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5 – Postayla yapılacak müracaatlarda, teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

6 – Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

7 – Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr. adresinden öğrenilebilir.

Tema Tasarım | Osgaka.com